Case: Destination Gotland

Case: Destination Gotland

Rederi som bedriver passagerar- och godstransporter mellan Gotland, Nynäshamn och Oskarshamn med tre fartyg och över 1,7 miljoner passagerare årligen.
Infoplay levererar 25 mediaspelare per fartyg; vissa är direkt anslutna till fartygets IPTV-system, medan andra är anslutna direkt i respektive skärm. Destination Gotland kontrollerar allt innehåll, och flera användare från olika avdelningar såsom marknadsföring, reklam och restaurang skapar innehåll enligt sina divisioner. Allt detta hanteras inom Infoplays plattform. Innehållet kan schemaläggas och styras per skärm eller i grupper.

Varje fartyg har ca 200 skärmar fördelat i vilstolssalonger och kupéer.
"VArje fartyg har ca 200 skärmar fördelat på vilstolssalongerna och kupéer. Alla visar samma innehåll men reklam och inspirerande filmer."
"Alla kampanjeskärmar visa erbjudanden från butiken ombord."

Dynamiskt innehåll
Infoplay hämtar turlistan i realtid från Destination Gotlands bokningssystem. Detta gör det möjligt för oss att skräddarsy innehållet baserat på fartygets destination. Till exempel reklam som endast ska visas på väg till Gotland.

Onlinebokning
Annonsörer bokar sina annonser självständigt online via annons.destinationgotland.se. När en bokning mottas genereras innehållet automatiskt i Infoplays portal. Allt inkommande innehåll hamnar i en väntelista och måste godkännas av Destination Gotland. I det här fallet hämtar Infoplay annonsdata från kundens annonsbokningssystem. Infoplay skulle också kunna tillhandahålla en bokningsportal för annonsbokningar.

"Vid landgången visas partners och erbjudanden."
"I anslutning till restaurangen finns stående menyskärmar."
"I restaurangen publiceras frukost, dag och nattmenyer utifårn klockslag och rutt."